• Hello Visitor,

    If you registered in the last 8-9 days and you're unable to login, you will need to re-register, as we experienced data loss for the last 8-9 days due to a host issue.
Himalayan

Himalayan

"Wake up to reality, nothing ever goes as planned"
Sep 30, 2022
408
AAaaaaaaaaaaaaaassss aaaåaäääæ. Aaaaaaaaaáhhh!!!!!!!!!!!?
 
Unending

Unending

-
Nov 5, 2022
1,447
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
 
S

sasuim

Member
Jan 23, 2023
23
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
F

Forever Sleep

Earned it we have...
May 4, 2022
4,830
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH-CHOO!
 
Unending

Unending

-
Nov 5, 2022
1,447
A A A A a A A A a A A A A a A A A a A A A A a A A A a
A A A A a A A A a
 
F

F7Y801

-
Feb 4, 2023
29
ÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAåÅAAå
 
  • Like
Reactions: jodes2
FieldsofLavender

FieldsofLavender

nightmare life, go away! nightmare life, go away!
Feb 7, 2023
120
ⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯAⱯA
 
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,745
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
BrailleTogepi

BrailleTogepi

She/Her
Feb 6, 2023
56
AAAAAAA
AAA AAA
AA AA
AAA AAA
AAAAAAAAA
AAAAAAAAA
AAA AAA
AAAA AAAA

(this was supposed to be an amogus but I don't think the way the forum does multiple spaces together will allow that lmao)
 
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,745
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
notadaisy

notadaisy

already wilted
Feb 7, 2023
75
aaaaAaaaAaaAAAAaaaaAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAÀÁÃÂÄÅĀ@@@@@AA&&&aaAa
 
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,745
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,745
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
S

suisuiforum

Experienced
Jul 4, 2021
236
A̶̯͚͙̓A̷̙̻͒A̴̠͌̌͆Ǎ̸͎͉̳͉̿̏̂Å̵̘͗̀̀̓͜Ą̸͓̮̣̓ͅA̷͚̠̒̇Ă̶̳̟̯̾A̷͔̋̈́͆A̸͖̤̤̲͋͒A̵͓͕̰̲̙̓͒À̴̙̌À̶̢̱̅͑͘Ạ̵͕̦͙̬͋̾͗A̸̢̬̒̃́̚A̵̗͂̔A̴̱̬͂̈͝A̶̱͕̜͎͈̍̾̎̋̆A̵͕͈̙͘A̶͔̘͑
Á̸͚͇̲͈͆͗̊A̴͖̫͍͕͈͐͒̚Ạ̸̻̦̯̀̈̔͝Ȁ̶͙͎̗̪̓̈́ͅA̴̤̞̰͗̅̾̎̕A̸͚͇͑̈́͝Á̵͚̯͊́̓̃Ä̷̙́̿̌̚A̷͎̙̦͉͐A̵̧̱̗̜̮̓Ä̶͓͉̥Ȁ̵͍͙A̸̳̪͙̐Ä̷̛̯͈̦́̍͊͜Ą̸̪͖̖̓̉̓̚A̸͙̼̗̓̓Â̵̢̰͕͔̄̈̀͜͝Ȧ̴͉̦͛̔A̵͓͕̍́́A̴̙̽̀̆̆̇
Ầ̵̢̢͔̈́̓͋̇̋̓ͅA̷̡͎̺͔̾̊͊͊͛̃̊͂A̴̺̠̥̳̮͙̐̾͂̆̊͌̋͋À̷̢̭̤͇̖̯̔̄̉̀̑̿̚Ą̵̨̨̬̯̜̮͉́͛A̵̗͊̀A̷̺̼͔̐̄̇̆̉̃͗̚Ǎ̶͙͍̙̤Ā̸̬͓͖͚͙̱͈̦̍A̷͈̋͝A̴̞̿͒͂̚͠A̸̛͆͋͜A̵̬̲̹̺̎̓̎ͅẠ̵̌͆̔̒A̵̹̖̓̔̎̀̎̅Á̷̭͚̤͇͚͖̻̱͋͌̍͐͘̕͠Á̴͔͍͗́͘Á̵͎̹͈̥̙͍̼̲̇̔̿͠Ḁ̶̧͈̝̖̟̈́͌͌̎̾̾A̸̧̰͓̲͖̐̑̂͝
 
jodes2

jodes2

Hello people ❤️
Aug 28, 2022
7,745
A̶̯͚͙̓A̷̙̻͒A̴̠͌̌͆Ǎ̸͎͉̳͉̿̏̂Å̵̘͗̀̀̓͜Ą̸͓̮̣̓ͅA̷͚̠̒̇Ă̶̳̟̯̾A̷͔̋̈́͆A̸͖̤̤̲͋͒A̵͓͕̰̲̙̓͒À̴̙̌À̶̢̱̅͑͘Ạ̵͕̦͙̬͋̾͗A̸̢̬̒̃́̚A̵̗͂̔A̴̱̬͂̈͝A̶̱͕̜͎͈̍̾̎̋̆A̵͕͈̙͘A̶͔̘͑
Á̸͚͇̲͈͆͗̊A̴͖̫͍͕͈͐͒̚Ạ̸̻̦̯̀̈̔͝Ȁ̶͙͎̗̪̓̈́ͅA̴̤̞̰͗̅̾̎̕A̸͚͇͑̈́͝Á̵͚̯͊́̓̃Ä̷̙́̿̌̚A̷͎̙̦͉͐A̵̧̱̗̜̮̓Ä̶͓͉̥Ȁ̵͍͙A̸̳̪͙̐Ä̷̛̯͈̦́̍͊͜Ą̸̪͖̖̓̉̓̚A̸͙̼̗̓̓Â̵̢̰͕͔̄̈̀͜͝Ȧ̴͉̦͛̔A̵͓͕̍́́A̴̙̽̀̆̆̇
Ầ̵̢̢͔̈́̓͋̇̋̓ͅA̷̡͎̺͔̾̊͊͊͛̃̊͂A̴̺̠̥̳̮͙̐̾͂̆̊͌̋͋À̷̢̭̤͇̖̯̔̄̉̀̑̿̚Ą̵̨̨̬̯̜̮͉́͛A̵̗͊̀A̷̺̼͔̐̄̇̆̉̃͗̚Ǎ̶͙͍̙̤Ā̸̬͓͖͚͙̱͈̦̍A̷͈̋͝A̴̞̿͒͂̚͠A̸̛͆͋͜A̵̬̲̹̺̎̓̎ͅẠ̵̌͆̔̒A̵̹̖̓̔̎̀̎̅Á̷̭͚̤͇͚͖̻̱͋͌̍͐͘̕͠Á̴͔͍͗́͘Á̵͎̹͈̥̙͍̼̲̇̔̿͠Ḁ̶̧͈̝̖̟̈́͌͌̎̾̾A̸̧̰͓̲͖̐̑̂͝
Wow that looks cool! How'd you do that??


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
Dry-Finding7733

Dry-Finding7733

Expect disappointment and never be disappointed
Feb 1, 2023
48
AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
  • Yay!
Reactions: aSilentVoice